LEANO.cz
Vanish Oxi Action Gold odstraňovač na bílé prádlo, 20 praní 625 g

Vanish Oxi Action Gold odstraňovač na bílé prádlo, 20 praní 625 g

Pro porovnání cen není zařazený žádný obchod
Jít na značku
nebo
Do online lékárny

Popis Nejlepší produkt na vaše bílé prádlo je Vanish Oxi Action Gold odstraňovač skvrn. Jeho nové složení učiní vaše bílé prádlo bělejší až o tři odstíny a je tak silné, že některé skvrny odstraní za pouhých 30 vteřin! Pro dosažení nejlepších výsledků proveďte předčištění nebo textilii namočte.  Obsah: 625 g Vlastnosti Výsledek za 30 sekund** + zářivě bílá Až o 3 odstíny bělejší* * v porovnání se zašedlými látkami. Výsledky se mohou lišit ** Platí pro některé skvrny např. od červeného ovoce nebo zeleniny na bavlně, při praní na 40 °C. Skladování a použití Způsob skladováníTypTrvanlivéPříprava a použitíDoporučení k použití odstraňovače skvrn: - Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku na oblečení. - Zkontrolujte stálost barvy otestováním na nenápadném místě. Opláchněte a nechte oschnout. - Po každém použití víčko opět uzavřete a přípravek Vanish Gold uchovávejte na chladném a suchém místě. - Pro dosažení nejlepších výsledků můžete postup zopakovat. - Nepoužívejte na vlnu, hedvábí či kůži. - Nepoužívejte na povrchově upravované nebo natírané povrchy - například dřevo, kovy atd. - Nenamáčejte látky s kovovými upevňovacími prvky nebo s povrchovou úpravou zajišťující odolnost vůči ohni. - Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím. - Zajistěte, aby výrobek nebyl v nádobě ničím kontaminován. - Jakmile dojde ke smíchání, neponechávejte roztok v hermeticky uzavřené nádobě. Z roztoku se bude uvolňovat kyslík a v uzavřené nádobě by mohlo dojít k hromadění tlaku s následkem úniku výrobku. Před praním Smíchejte ¼ odměrky prášku se ¾ odměrky vody. Aplikujte tuto směs na skvrnu. Drhněte skvrnu podle potřeby. Po přípravě vyperte jako obvykle. Vyčistěte a osušte odměrku před jejím vrácením do nádoby. Namáčení Přidejte jednu odměrku ke 4 litrům vody. Bílé prádlo 6h max. Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Pro dosažení nejlepších výsledků skvrny před vymácháním drhněte. Praní Přidejte spolu s vaším pracím prostředkem: - U odolných a zaschlých skvrn X1. - U běžných skvrn X½. Jednoduše přidejte jednu odměrku do každého praní. Podrobná data CLP Regulationžíravost - NebezpečíBezpečnostní varováníNebezpečné látky: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3). Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Nádobu uchovávejte v chladném a dobře větraném místě. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu - čeština Instalační jazyk - češtinaJazyky na baleníČeštinaMaďarštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno - Odstraňovač skvrn Varianta - Gold na bílé prádlo