LEANO.cz
Savo tuhý WC blok, náhradní náplň 35 g, borovice

Savo tuhý WC blok, náhradní náplň 35 g, borovice

Pro porovnání cen není zařazený žádný obchod
Jít na značku
nebo
Do online lékárny

Popis Savo WC blok náhradní náplň s vůní borovice udržuje toaletu svěží a zajišťuje hygienickou čistotu. Blok obsahuje koncentrovaný čistící prostředek se složkami zabraňujícími tvorbě a usazování vodního kamene. Blok vložte do závěsného krytu Savo a zavěste bezpečně na okraj toaletní mísy tak, aby byla při spláchnutí pod proudem vody.​ Obsah: 35 g Skladování a použití Způsob skladováníTypTrvanlivéPříprava a použitíNávod na použití: - Stlačením otevřete klec, zbylý materiál včetně nerozpuštěného gelu, po rozpuštění WC bloku, vyhoďte do odpadkového koše a prázdnou klec doplňte náhradní náplní Savo. Stlačením klec opět zavřete. - Zavěste na hranu WC mísy a ujistěte se, že je na vodou oplachovaném místě. - Poté si umyjte ruce. Podrobná data CLP Regulationžíravost - NebezpečíBezpečnostní varování- Způsobuje vážné poškození očí. - Dráždí kůži. - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. - Uchovávejte mimo dosah dětí. - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. - Používejte ochranné brýle/obličejový štít. - Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. - Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. - Necítíte-li se dobře volejte toxikologické informační středisko/lékaře. - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. - Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte do komunálního odpadu. - Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd, hexyl-2-hydroxybenzoát. - Může vyvolat alergickou reakci. - Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, dodecylsíran sodný.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu - čeština Instalační jazyk - češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno - Tuhý WC blok Varianta - Borovice náhradní náplň