LEANO.cz
ARIEL Sensitive 3,25l (50 dávek) - prací gel

ARIEL Sensitive 3,25l (50 dávek) - prací gel

Pro porovnání cen není zařazený žádný obchod
Jít na značku
nebo
Do online lékárny

Prací gel Ariel Sensitive skvěle odstraňuje skvrny už při prvním praní a je ideální na jemné prádlo. Díky aplikačnímu uzávěru jím lze také ošetřit skvrny již před praním. Ačkoliv je Ariel tvrdý ke skvrnám, k prádlu je velmi šetrný. Vlastnosti: Objem: 3,25 l Počet dávek: 50 praní. Pomáhá uchovávat zářivé barvy barevného oblečení. S vylepšenými zjasňovači a svěží vůní. Aplikační uzávěr s pružnými lamelami a speciální úpravou povrchu umožňuje ošetřit skvrny před praním, zapracovat prací prostředek do tkaniny, a tím skvrny odstranit. Tvrdý ke skvrnám, snadno se používá. Složení: Non-Ionic Surfactants, <5% Phosphonates, 5–15% Anionic Surfactants, Soap, Enzymes, Benzisothiazo­linone, Methylisothia­zolinone, Perfumes Upozornění: Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko / lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Ruce po použití opláchněte a osušte. Lidé s citlivou nebo poškozenou pokožkou se musí vyhnout dlouhodobému kontaktu s produktem.